logo

Oferta dla dzieci

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają” Michael Quoist

Terapia dla dzieci i młodzieży

1. Indywidualna

 • Terapia indywidualna zaburzeń emocjonalnych, depresyjnych i lękowych
 • Terapia neurobiologiczna zaburzeń rozwojowych – autyzm, Zespół Aspergera, niedosłuch, upośledzenie umysłowe itp.
 • Terapia pisania i czytania Metodą Krakowską – dysleksja, autyzm, zaburzenia afatyczne, niedosłuch, upośledzenie umysłowe, Zespół Aspergera.
 • Terapia logopedyczna – budowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami komunikacji z elementami metody krakowskiej oraz eliminowanie wad wymowy
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Wczesna interwencja terapeutyczna
 • Koszt zajęć terapeutycznych indywidualnych 80 zł/1 godz.
 • Eliminowanie wad wymowy – 50 zł/ 40 min
 • Pisemna informacja zwrotna/ opinia – 120 zł
 • Badanie w kierunku dysleksji – około 2 godziny – 180 zł

2. Terapia grupowa

 • Dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
 • Dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Trening umiejętności społecznych
 • Koszt zajęć terapeutycznych grupowych 25 zł /1 godz.
 • Zapisy telefoniczne w rejestracji Dobrego Miejsca pod numerem 668 842 774
Terapia grupowa odbywa się, gdy zbierze się odpowiednia liczba dzieci.