logo

Oferta dla małżeństw

Miłość małżeńska jest jak roślinka- trzeba o nią dbać i ją pielęgnować, by nie zwiędła. Dzieci najbardziej ze wszystkiego potrzebują szczęśliwych rodziców. Pełna miłości więź małżeńska staje się „solą ziemi” i ma wpływ na losy świata.

Terapia małżeńska

Jest formą pomocy psychoterapeutycznej , która pomaga małżonkom i rodzinom w odnalezieniu siły do radzenia sobie z problemami i sposobów radzenia sobie z nimi, a także w nauczeniu się odpowiedniego komunikowania swoich potrzeb i przeżyć innym członkom rodziny.

Obejmuje :

  • Sytuacje kryzysowe w rodzinie i małżeństwie
  • Zaburzenia zachowania
  • Trudności wychowawcze
  • Choroby psychosomatyczne
  • Sytuacje kryzysowe

Na życzenie klienta może zostać sporządzona i wydana pisemna informacja zwrotna

  • Każde spotkanie terapeuty z rodziną lub parą kosztuje 100 zł– 60 min.
  • Pisemna informacja zwrotna – 90 zł