logo

Oferta dla nauczycieli

„…Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera – warsztat praktyczny

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne Dobre Miejsce we współpracy z Multi-Edu Terapia i Edukacja zaprasza na  szkolenie praktyczne

Temat:

 

 „Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera – warsztat praktyczny”

 

Data:   8 luty 2018 r. godz.15.30

 

Miejsce szkolenia – Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Dobre Miejsce, Mława, ul. Polna 8A

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i terapeutów- logopedów, psychologów, pedagogów, którzy uczą lub pracują  z dziećmi z ZA oraz  do rodziców dzieci, którzy chcą  poznać sposoby pracy ze swoim dzieckiem i sposoby motywowania do pracy.

Szkolenie prowadzi Anna Nachtygal- pedagog i logopeda, wieloletni diagnosta i terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu i ZA oraz innymi zaburzeniami rozwoju

 

Program szkolenia:

 

  1. Typowe cechy dziecka z Zespołem Aspergera – rozpoznawanie i diagnozowanie
  2. Cechy języka dzieci z ZA
  3. Podobieństwa i różnice – autyzm a ZA
  4. Trudne zachowania dzieci z ZA i sposoby ich eliminowania
  5. Proponowany program pracy terapeutycznej na terenie szkoły

 

Szkolenie trwa 4 godziny.

Całkowity koszt szkolenia 280  zł/osoba.

Rezerwacja miejsca następuje po dokonaniu wpłaty na konto

 nr 50 1090 2590 0000 0001 33 08 7462 (bank BZ WBK)

 najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

Dane do faktury należy przesłać na zgłoszeniu.

W celu zarezerwowania miejsca prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego na nasz adres e-mail

mlawa@dobre-miejsce.edu.pl   lub dobremiejsce.mlawa@gmail.com

 

 

 

Serdecznie zapraszamy
Zespół CET Dobre Miejsce

Mława, ul. Polna 8A

tel. 668 842 774