logo

Oferta dla nauczycieli

„…Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Mediacje szkolne

Mediacje szkolne służą rozwiązywaniu sporów na terenie szkoły.

Mogą obejmować:

  • odrzucanie uczniów przez rówieśników lub inne osoby
  • konflikty pomiędzy nauczycielami a rodzicami, powstałe w wyniku braku odpowiedniej komunikacji również z uczniem
  • wyśmiewanie , przezywanie
  • obrażanie członków rodziny
  • Każde spotkanie mediatora ze stronami sporu kosztuje 100 zł– 60 min.
  • Sformułowanie pisemnego porozumienia – 150 zł
  • Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne pod numerem Centrum 668 842 774