logo

Oferta dla rodzin

Potrzeba nam rodzin, w których panuje ciepły, życiodajny klimat, gdzie dzieci i rodzice lubią ze sobą przebywać, obdarzają się serdecznością i zaufaniem, tworzą serdeczną, pełną akceptacji i przebaczenia więź

Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne to sposób rozwiązywania konfliktów rodzinnych i małżeńskich. Mediator pomaga w przeprowadzeniu rzeczowej rozmowy, usprawniając rozwiązanie problemu. Mediator nie narzuca rozwiązań , stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w spokojny sposób. Warunkiem podjęcia mediacji jest dobrowolny udział dwóch stron, w mediacji nie ma strony przegranej. Efektem mediacji jest wypracowanie porozumienia, które zaspokaja potrzeby i interesy ważne dla obu stron – jest alternatywą dla postępowania sądowego.

  • Każde spotkanie mediatora z rodziną lub parą kosztuje 100 zł– 60 min.
  • Sformułowanie pisemnego porozumienia – 200 zł