logo

Oferta dla rodzin

Potrzeba nam rodzin, w których panuje ciepły, życiodajny klimat, gdzie dzieci i rodzice lubią ze sobą przebywać, obdarzają się serdecznością i zaufaniem, tworzą serdeczną, pełną akceptacji i przebaczenia więź

Terapia rodzin

Jest formą pomocy psychoterapeutycznej , która pomaga małżonkom i rodzinom w odnalezieniu siły do radzenia sobie z problemami i sposobów radzenia sobie z nimi, a także w nauczeniu się odpowiedniego komunikowania swoich potrzeb i przeżyć innym członkom rodziny.

Obejmuje :

  • Sytuacje kryzysowe w rodzinie i małżeństwie
  • Zaburzenia zachowania
  • Trudności wychowawcze
  • Choroby psychosomatyczne
  • Sytuacje kryzysowe

Na życzenie klienta może zostać sporządzona i wydana pisemna informacja zwrotna

  • Każde spotkanie terapeuty z rodziną lub parą kosztuje 100 zł– 60 min.
  • Pisemna informacja zwrotna – 90 zł