logo

Oferta dla rodzin

Potrzeba nam rodzin, w których panuje ciepły, życiodajny klimat, gdzie dzieci i rodzice lubią ze sobą przebywać, obdarzają się serdecznością i zaufaniem, tworzą serdeczną, pełną akceptacji i przebaczenia więź