LOGO

Rada Rodziców w Roku szkolnym 2021/22

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „ Dobre Miejsce” w Mławie . Rada Rodziców  jest organem doradczym  w tym, co dzieje się w przedszkolu. Rada Rodziców ułatwia współpracę ze wszystkimi Rodzicami, jest inicjatorem ulepszeń, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, spotkań, warsztatów, grupy wsparcia, wycieczek  itp.


Prezydium Rady Rodziców 

 Monika Kwiatkowska  – Przewodnicząca 

Justyna Sokołowska – Sekretarz 

Tobiasz Gniadkowski  – Skarbnik 


Członkowie- przedstawiciele w grupach 

Grupa Skrzaty – Aleksandra Kowalska 

Grupa Elfy  –  Chudzik Noemi 

Grupa Krasnoludki – Aleksandra Zakrzewska