LOGO

Zapisy do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dobre Miejsce należy pobrać kartę zgłoszeniową (dostępną poniżej), wypełnić ją i złożyć w budynku przedszkola:

Mława ul. Polna 8a
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

wraz z uiszczeniem opłaty wpisowej w wysokości 350 zł. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.

Zapisy trwają cały rok.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 575 690 918

Opłata stała w wysokości:

  • dla dzieci nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego –  350zł/miesięcznie
  • dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 250zł/miesięcznie
  • Opłata za żywienie dzieci za dzień obecności  w wysokości  ustalanej przez dyrektora przedszkola

Pomagamy dzieciom uzyskać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowując zespołową diagnozę.
Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszeniowa -dostępna w dyrekcji.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. i/lub: Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju.