LOGO

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne
Dobre Miejsce

 

Przedszkole Terapeutyczne Dobre Miejsce to miejsce dla dzieci, szczególnie tych, które potrzebują intensywnej pracy terapeutycznej. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w szkole masowej.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i indywidualnie je prowadzimy zarówno edukacyjnie jak i wychowawczo stosownie do jego potrzeb. Dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia przedszkolne prowadzone są według podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozpoczęcie pracy z dzieckiem 3-letnim pozwala na osiągnięcie szybszego sukcesu terapeutycznego jednak nigdy nie jest za późno.

Zapraszamy w szczególności dzieci niepełnosprawne, wymagające specjalnej organizacji pracy i opieki – zapewniamy im doskonałą bazę lokalową, odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz program edukacyjny połączony z prowadzonym równolegle programem terapeutycznym wyrównującym deficyty rozwojowe.

Nasi wychowawcy i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i pasją pracy z dziećmi niepełnosprawnymi potrafią zadbać o rozwój i bezpieczeństwo dzieci otaczając je serdeczną uwagą i troską.

W ofercie przedszkola:

  • Zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój dziecka,
  • Zajęcia logopedyczne,
  • Wczesna nauka czytania,
  • Przygotowanie do nauki języka obcego,
  • Rytmika,
  • Inne zajęcia dodatkowe.

ZAPRASZAMY 🙂